ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W OPARCIU O WARTOŚCI ESG

U podstaw wszelkich podejmowanych przez nas działań leży solidarność międzypokoleniowa, dlatego naszą wartość budujemy w oparciu o zrównoważony rozwój, z poczuciem poszanowania dla naszych pracowników, lokalnych społeczności oraz środowiska naturalnego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych interesariuszy, wspieramy inicjatywę raportowania w zakresie ESG.

ESG Re Alloys
Re Alloys randd

Jako producent energochłonny szczególną wagę przywiązujemy do ograniczenia śladu węglowego, wzrostu efektywności energetycznej naszych procesów oraz minimalizowania zużycia surowców.

Razem z pracownikami chcemy tworzyć dobre miejsce pracy, dlatego wdrażamy nową strategią personalną opartą na opinii naszych pracowników

Procesy decyzyjne mają dla nas kluczowe znaczenie, dlatego dążymy do osiągnięcia ponadprzeciętnych wyników działając transparentnie, z poszanowaniem podstawowych zasad i oczekiwań udziałowców

DEFINICJA I CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (SDG)

Zrównoważony rozwój jest definiowany przez Re Alloys jako solidarność międzypokoleniowa polegająca na znajdowaniu takich rozwiązań gwarantujących dalszy wzrost, które pozwalają na aktywne włączenie w procesy rozwojowe wszystkich grup społecznych, dając im jednocześnie możliwość czerpania korzyści ze wzrostu gospodarczego.

Razem z naszymi partnerami biznesowymi podejmujemy działania prowadzące do jak najefektywniejszego wzrostu. Punktem wyjścia dla rozważań na temat celów zrównoważonego rozwoju jest „Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju – 2030” przyjęta przez ONZ w roku 2015. Spośród 17 zidentyfikowanych celów zrównoważonego rozwoju wyłoniono 6 celów związanych bezpośrednio z przemysłem metalurgicznym. Re Alloys realizuje jednak znacznie więcej celów niż tylko te, które uznaje się za typowe dla branży, w której działa.

Bardzo ważną kwestią dla naszej firmy jest wkład i zaangażowanie nie tylko w życie Naszych pracowników, ale także w życie społeczności w której prowadzimy działalność.

W Re Alloys podejmujemy różne działania, w trosce o zdrowie i jakość życia ludzi z naszego otoczenia. Zrealizowaliśmy kilka projektów, które miały spory wpływ na wzrost dobrego samopoczucia wśród naszych pracowników i ich rodzin. Przeprowadziliśmy kilka kampanii informacyjno – edukacyjnych („Weź zdrowie w swoje ręce”, ” Zadbaj o zdrowie swoje i swojej rodziny”, ” Luma Ludzie”), które miały na celu podkreślenie istotności zdrowego trybu życia, w tym zdrowego odżywiania, wzmacniania odporności swojego organizmu, aktywnego spędzania wolnego czasu (w szczególności na świeżym powietrzu) Poruszaliśmy również tematykę dotyczącą tworzenia przyjaznego miejsca pracy oraz zachowania równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym.

Poprzez wydarzenia typu wycieczki dla pracowników i ich rodzin, czy też zorganizowany w naszej siedzibie dzień dziecka, wspieramy pielęgnowanie i podkreślamy znaczenie więzów i wartości rodzinnych oraz promujemy wspólne spędzanie czasu. Dzięki licznym konkursom zachęcamy młode pokolenie do aktywnego i kreatywnego spędzania wolnego czasu.

W Re Alloys dbamy o jakość edukacji, dlatego wszystkim pracownikom daliśmy możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, poprzez uczestnictwo w internetowym kursie języka angielskiego. Stawiamy także na poszerzanie horyzontów wśród najmłodszych, dlatego organizujemy i w pełni finansujemy wycieczki edukacyjne dla dzieci naszych pracowników. Mamy nadzieję, że wycieczki do parku dinozaurów lub do obserwatorium astronomicznego wpłyną na wyobraźnię naszych pociech. Bardzo pomocnym narzędziem w kwestii edukacji jest również nasz magazyn wewnętrzny, w którym regularnie publikujemy artykuły edukacyjne. Celem bliskim naszej spółce jest odpowiedzialność za środowisko. Uważamy, że dzięki edukacji ekologicznej oraz budowaniu świadomości środowiskowej już od najmłodszych lat, możemy wzmacniać poczucie odpowiedzialności za nasze otoczenie. Zrealizowaliśmy kampanię „Jesteśmy ECOlogiczni”, w ramach której edukowaliśmy i promowaliśmy postawy proekologiczne. Wspieramy także wolontariat pracowniczy, np. zbieranie nakrętek na cele charytatywne.