RE ALLOYS

Re Alloys jest zaufanym i cenionym w branży producentem żelazostopów. Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze technicznej i menadżerskiej znającej rynek żelazostopów oraz proces produkcyjny, od wielu lat jest wiodącym producentem w regionie.

Re Alloys należy do Grupy Kapitałowej Luma Holding skupiającej w swoim portfolio spółki z sektorów Metallurgical Industry, Ventures oraz Automotive. Luma Holding inwestuje w Polsce i regionie CEE w firmy o globalnych ambicjach. 

Podstawową działalnością spółki jest produkcja żelazostopów na bazie krzemu, głównie różnych gatunków żelazokrzemu. Re Alloys rocznie wytwarza do 80 000 ton tego produktu, czyli ok. 10% całej produkcji europejskiej. Udział w rynkach niemieckim, czeskim i słowackim wynosi aż 30%. Produkty spółki sprzedawane są niemal na wszystkich rynkach europejskich.

Jednym z kierunków działalności Re Alloys jest wytwarzanie żelazostopów niszowych o wysokiej czystości i specjalnym składzie chemicznym, mających zastosowanie w branżach przemysłu wysokich technologii.

Zakład wykorzystuje innowacyjne rozwiązania, które są efektywne i przyjazne środowisku. Głównymi odbiorcami oferty Re Alloys są producenci stali, przemysł motoryzacyjny, zbrojeniowy i lotniczy.

Re Alloys ochrona srodowiska

OCHRONA ŚRODOWISKA

Minimalizujemy negatywny wpływ na środowisko
Re Alloys innowacyjnosc
INNOWACYJNOŚĆ
Inwestujemy, wykorzystujemy nowoczesne technologie
Re Alloys sukces rynkowy
SUKCES RYNKOWY
Produkcja Re Alloys stanowi 10% produkcji europejskie
Re Alloys effective production
EFEKTYWNA PRODUKCJA
Stale poszukujemy efektywnych metod i usprawnień technologicznych

R&D

Re Alloys nakierowana jest na wykorzystanie nowoczesnych technologii, realizowanie innowacyjnych projektów oraz stałe poszukiwanie efektywnych metod i usprawnień technologicznych, dlatego współpracuje z ośrodkami naukowymi, z którymi wspólnie realizuje przedstawione cele inwestycyjne. Należy wspomnieć przede wszystkim o współpracy z Politechniką Śląską, Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechniką Częstochowską, Politechniką Opolską, Instytutem Metalurgii Żelaza w Gliwicach i Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach.

R&D

Re Alloys nakierowana jest na wykorzystanie nowoczesnych technologii, realizowanie innowacyjnych projektów oraz stałe poszukiwanie efektywnych metod i usprawnień technologicznych, dlatego współpracuje z ośrodkami naukowymi, z którymi wspólnie realizuje przedstawione cele inwestycyjne. Należy wspomnieć przede wszystkim o współpracy z Politechniką Śląską, Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechniką Częstochowską, Politechniką Opolską, Instytutem Metalurgii Żelaza w Gliwicach i Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach.

BIURO OBROTU ENERGIĄ

Spółka Re Alloys od wielu lat jest aktywnym uczestnikiem rynku energii elektrycznej, posiada koncesję na obrót energią elektryczną oraz koncesję na obrót gazem ziemnym, a także jest członkiem Towarowej Giełdy Energii. Bazując na dużym doświadczeniu i posiadając wysoko wykwalifikowany zespół zajmujący się obrotem energią elektryczną utworzone zostało Biuro Obrotu Energią.

Funkcjonowanie Biura Obrotu Energią koncentruje się na następujących działaniach:

  • bezpośrednie uczestnictwo w hurtowym rynku energii elektrycznej w Polsce,
  • optymalizowanie zakupu energii elektrycznej na potrzeby portfela klientów,
  • obsługa kontrahentów w zakresie dostaw i rozliczeń energii elektrycznej,
  • nawiązywanie współpracy z nowymi odbiorcami energii elektrycznej,
  • stała analiza otoczenia prawnego i gospodarczego rynku energii w Polsce i Europie.
Re Alloys otrzymała od Towarowej Giełdy Energii w 2017 roku nagrodę za największą aktywność podczas debiutu nowego systemu notującego X-Stream Trading.
Uprzejmie informujemy, że Re Alloys nie prowadzi sprzedaży energii do klientów indywidualnych oraz nie zawiera umów sprzedaży energii elektrycznej poza siedzibą spółki.

Biuro Obrotu Energią to zespół specjalistów, którzy udzielą Państwu niezbędnych informacji dotyczących możliwości współpracy oraz przedstawią korzyści płynące z naszej oferty.

ZESPÓŁ

Mirosław Wilczek

Prezes Zarządu

Iwona Przybyła

Członek Zarządu

Jan Szafraniec

Członek Zarządu