Mirosław Wilczek Re Alloys

MIROSŁAW WILCZEK

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 

Kadencja od 2018 r.

DOŚWIADCZENIE

  • W przemyśle żelazostopów od 1996
  • Ekspert w obrocie metalami oraz w obszarze analiz rynku metalami
  • Specjalista w żelazostopach i rynku kluczowych surowców
  • Szerokie doświadczenie w zarządzaniu i prowadzeniu działów handlowych spółek przemysłowych

WYKSZTAŁCENIE

  • Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska
  • Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska