Jan Szafraniec Re Alloys

JAN SZAFRANIEC

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Elektroenergetycznych

Kadencja od 2007 r.

DOŚWIADCZENIE

  • w przemyśle żelazostopów od ponad 30 lat
  • szeroka wiedza i doświadczenie w obszarze zarządzania produkcją żelazostopów
  • wieloletni nadzór nad obszarem obrotu energią
  • nadzór nad obszarem techniczno – produkcyjnym
  • specjalista w zakresie urządzeń technicznych stosowanych w przemyśle żelazostopów
  • specjalista w dziedzinie eksploatacji i diagnostyki transformatorów,
  • wieloletnia współpraca z ośrodkami naukowymi  takimi jak Akademia Górniczo Hutnicza, Politechnika Śląska, Ośrodek Badawczo Rozwojowy Energetyki

WYKSZTAŁCENIE

  • Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska