Lukasz Banasik Re Alloys

ŁUKASZ BANASIK

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Techniczno-Technologicznych

Kadencja od 2024 r.

DOŚWIADCZENIE

  • W przemyśle żelazostopów od 2012 roku
  • Ekspert w dziedzinie procesów metalurgicznych
  • Szeroka wiedza i doświadczenie w obszarze technologicznym
  • Specjalista w zakresie realizacji projektów badawczo – rozwojowych
  • Wieloletnia współpraca z ośrodkami naukowymi takimi jak: Akademia Górniczo- Hutnicza, Politechnika Śląska

WYKSZTAŁCENIE

  • Wydział Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie