PROJEKT

Wdrożenie rozwiązań energooszczędnych w zakładzie Re Alloys

Cele projektu:

Celem projektu jest wdrożenie energooszczędnych rozwiązań w zakładzie Re Alloys polegających na wymianie transformatora, oświetlenia oraz wykonaniu chłodzenia otwartego obiegu wody.

WARTOŚĆ PROJEKTU

5 764 729,62 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

5 188 256,66 zł

w tym:
umorzenie  2 000 000,00 zł
pożyczka  3 188 256,66 zł

PLANOWANY OKRES REALIZACJI

01.09.2022 – 31.08.2023

Zakres projektu obejmować będzie trzy rodzaje zadań:

 1. Wymianę transformatora 40 MVA na jednostkę bardziej energooszczędną
  Z uwagi na fakt, że transformatory o największej mocy  generują wysokie straty jałowe, podjęto decyzję o wymianie transformatora 40 MVA na bardziej energooszczędny. W zakresie przedmiotowej wymiany planuje się zakup, montaż i uruchomienie nowoczesnej, bardziej energooszczędnej jednostki, dzięki której zostaną zmniejszone straty co przełoży się na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, jak i zwiększenie bezpieczeństwa zasilania Zakładu oraz urządzeń produkcyjnych.
  Koszt wykonania transformatora – 3 034 729,62 zł.
  Czas realizacji – 12 miesięcy

 2. Wykonanie chłodzenia otwartego obiegu wody dla pieców 22 i 23
  Pompownia Piecowni IV pracuje w otwartym układzie  chłodzenia pieców elektrycznych 22 oraz 23. Pompy oraz chłodnie wentylatorowe nie zostały wyposażone w układ automatyki pracy, regulacji obciążenia ani  w system zdalnego sterowania. Całkowita obsługa pomp oraz ilości pracujących wentylatorów jest prowadzona w trybie ręcznym poprzez obsługę nadzorującą pracę urządzeń. Modernizacja otwartego obiegu wody dla pieców 22 i 23  będzie polegała na  zastosowaniu systemu automatycznej regulacji, parametry pracy będą automatycznie dostosowane do chwilowego zapotrzebowania wynikającego ze zmienności procesu produkcji żelazostopów jak również ze zmieniających się warunków atmosferycznych mających bezpośredni wpływ na temperaturę wody chłodzącej. Parametry pracy regulowane będą automatycznie za pomocą przemienników częstotliwości, pompy będą utrzymywać stałe zadane ciśnienie wody chłodzącej w otwartym obiegu. Regulacja prędkości obrotowej wentylatorów będzie miała na celu utrzymanie  zadanej temperatury wody chłodzącej w zbiorniku powrotnym  otwartego obiegu wody.
  Koszt wykonania chłodzenia otwartego – 2 000 000,00 zł.
  Czas realizacji – 10 miesięcy

 3. Wymianę oświetlenia na terenie Zakładu na energooszczędne
  Planuje się wymianę oświetlenia na energooszczędne w 13 lokalizacjach  na terenie spółki Re Alloys w Łaziskach Górnych. Łącznie wymienionych zostanie 1 207 szt. opraw. Zakres prac obejmował będzie: przegląd instalacji oświetleniowej, demontaż 147 szt. lamp rtęciowych, 377 szt. lamp sodowych, 488 szt. opraw świetlówkowych, 195 szt. lamp żarowych,  dostarczenie i montaż 1207 lamp oraz wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia oraz pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, a także sporządzenie protokołów z wykonanych prac i pomiarów.
  Koszt wymiany oświetlenia – 730 000,00 zł.
  Czas realizacji – 6 miesięcy

Spodziewane rezultaty projektu:

W wyniku realizacji przedsięwzięcia szacuje się osiągnąć efekt ekologiczny w postaci mniejszej emisji CO2 do atmosfery na poziomie 1 176,004 kg/rok, w tym:

 • w zakresie wymiany transformatora – 103 688 kg/rok,
 • w zakresie wykonania chłodzenia otwartego – 783 854 kg/rok,
 • w zakresie wymiany oświetlenia – 288 462 kg/rok.


Ponadto zostanie ograniczone zużycie energii elektrycznej. Uzyskana oszczędność dla wszystkich zadań wyniesie 1 684 MWh/rok.

Źródła finansowania:

Projekt jest dofinansowany w ramach środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w tym z umorzenia pożyczki w wysokości 2 000 000,00 zł oraz uzyskanej pożyczki w wysokości 3 188 256,66 zł.