PROJEKT

Wdrożenie rozwiązań energooszczędnych w zakładzie Re Alloys

Cele projektu:

Celem projektu było wdrożenie energooszczędnych rozwiązań w zakładzie Re Alloys polegających na wymianie transformatora, oświetlenia oraz wykonaniu chłodzenia otwartego obiegu wody.

 KOSZTY KWALIFIKOWALNE PROJEKTU

5 324 780,38 zł

WARTOŚĆ DOTACJI

4 956 747,47 zł

w tym:
umorzenie 2 000 000,00 zł
pożyczka 2 956 747,47 zł

OKRES REALIZACJI

01.09.2022 – 31.08.2023

Przedmiot projektu:

  1. Wymiana transformatora 40 MVA na jednostkę bardziej energooszczędną
    Z uwagi na fakt, że transformatory o największej mocy generują wysokie straty jałowe, podjęto decyzję o wymianie transformatora 40 MVA na bardziej energooszczędny. W zakresie przedmiotowej dokonano zakupu, montażu i uruchomienie nowoczesnej, bardziej energooszczędnej jednostki, dzięki której zostaną zmniejszone straty co przełoży się na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, jak i zwiększenie bezpieczeństwa zasilania Zakładu oraz urządzeń produkcyjnych.

  2. Wykonanie chłodzenia otwartego obiegu wody dla pieców 22 i 23.
    Pompownia Piecowni IV pracuje w otwartym układzie chłodzenia pieców elektrycznych 22 oraz 23. Pompy oraz chłodnie wentylatorowe nie zostały wyposażone w układ automatyki pracy, regulacji obciążenia ani w system zdalnego sterowania. Całkowita obsługa pomp oraz ilości pracujących wentylatorów jest prowadzona w trybie ręcznym poprzez obsługę nadzorującą pracę urządzeń. Modernizacja otwartego obiegu wody dla pieców 22 i 23 polegała na zastosowaniu systemu automatycznej regulacji, parametry pracy są automatycznie dostosowane do chwilowego zapotrzebowania wynikającego ze zmienności procesu produkcji żelazostopów jak również ze zmieniających się warunków atmosferycznych mających bezpośredni wpływ na temperaturę wody chłodzącej. Parametry pracy regulowane są automatycznie za pomocą przemienników częstotliwości, pompy utrzymują stałe zadane ciśnienie wody chłodzącej w otwartym obiegu. Regulacja prędkości obrotowej wentylatorów ma na celu utrzymanie zadanej temperatury wody chłodzącej w zbiorniku powrotnym otwartego obiegu wody.

  3. Wymiana oświetlenia na terenie Zakładu na energooszczędne

Wymieniono oświetlenia na energooszczędne w 13 lokalizacjach na terenie spółki Re Alloys w Łaziskach Górnych. Łącznie wymienionych zostało 1 207 szt. opraw. Zakres prac obejmował: przegląd instalacji oświetleniowej, demontaż 147 szt. lamp rtęciowych, 377 szt. lamp sodowych, 488 szt. opraw świetlówkowych, 195 szt. lamp żarowych, dostarczenie i montaż 1207 lamp oraz wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia oraz pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, a także sporządzenie protokołów z wykonanych prac i pomiarów.

 

Rezultaty projektu:

W wyniku realizacji przedsięwzięcia szacuje się osiągnąć efekt ekologiczny w postaci mniejszej emisji CO2 do atmosfery na poziomie 1 176,004 kg/rok, w tym:

  • w zakresie wymiany transformatora – 103 688 kg/rok,
  • bw zakresie wykonania chłodzenia otwartego – 783 854 kg/rok,
  • w zakresie wymiany oświetlenia – 288 462 kg/rok.


Ponadto zostanie ograniczone zużycie energii elektrycznej. Uzyskana oszczędność dla wszystkich zadań wyniesie 1 684 MWh/rok.

Źródła finansowania:
Projekt został dofinansowany w ramach środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w tym z umorzenia pożyczki w wysokości 2 000 000,00 zł oraz uzyskanej pożyczki w wysokości 2 956 747,47 zł