PROJEKT

Ograniczenie promieniowania cieplnego na wybranych stanowiskach pracy w Re Alloys sp. z o.o.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest ograniczenie promieniowania termicznego i poprawa warunków pracy na stanowiskach związanych z obsługą pieców rezystancyjno–łukowych na poziomie załadowczym poprzez montaż kompletu osłon przeciwżarowych na dwóch piecach Piecowni II.

Planowany jest zakup 68 szt. osłon przejezdnych oraz 4 szt. osłon podnoszonych. Montaż kompletnego systemu osłon oraz manewrowanie nimi pozwoli operatorowi maszyny załadowczej na swobodny dostęp do pożądanego obszaru wanny pieca, bez narażenia się na nadmierną emisję promieniowania cieplnego, ograniczy ryzyko negatywnego wpływu emisji gazów procesowych i płomieni podczas niekontrolowanego „zarwania się” wsadu pieca.

WARTOŚĆ PROJEKTU

306 270,00 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

245 016,00 zł

DATA PODPISANIA UMOWY

grudzień 2023

TERMIN REALIZACJI

01.01.2024-30.04.2024

Źródła finansowania:

Dofinansowano ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w ramach Programu dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej.