RE ALLOYS

Re Alloys jest zaufanym i cenionym w branży producentem żelazostopów. Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze technicznej i menadżerskiej znającej rynek żelazostopów oraz proces produkcyjny, od wielu lat jest wiodącym producentem w regionie.

Re Alloys należy do Grupy Kapitałowej Luma Holding skupiającej w swoim portfolio spółki z sektorów Metallurgical Industry, Ventures oraz Automotive. Luma Holding inwestuje w Polsce i regionie CEE w firmy o globalnych ambicjach. 

Podstawową działalnością spółki jest produkcja żelazostopów na bazie krzemu, głównie różnych gatunków żelazokrzemu. Re Alloys rocznie wytwarza do 80 000 ton tego produktu, czyli ok. 15% całej produkcji europejskiej. Udział w rynkach niemieckim, czeskim i słowackim wynosi aż 30%. Produkty spółki sprzedawane są niemal na wszystkich rynkach europejskich.

Jednym z kierunków działalności Re Alloys jest wytwarzanie żelazostopów niszowych o wysokiej czystości i specjalnym składzie chemicznym, mających zastosowanie w branżach przemysłu wysokich technologii.

Zakład wykorzystuje innowacyjne rozwiązania, które są efektywne i przyjazne środowisku. Głównymi odbiorcami oferty Re Alloys są producenci stali, przemysł motoryzacyjny, zbrojeniowy i lotniczy.

ikona-misja

MISJA RE ALLOYS

Efektywne wytwarzanie wysokojakościowych produktów z wykorzystaniem innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku.
ikona-wizja

WIZJA RE ALLOYS

Wysokosprawna, zeroemisyjna produkcja wysokojakościowych żelazostopów, gwarantująca stabilną pozycję na wymagającym europejskim rynku.

RE ALLOYS GOING GREEN

Odpowiedzialne zarządzanie ma fundamentalne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa. Będąc producentem i dostawcą kluczowych dla rozwoju wielu gałęzi przemysłu produktów, Re Alloys z ogromną świadomością podchodzi do prowadzenia działalności, szczególnie w obszarze wpływu na środowisko naturalne, jak również społecznej odpowiedzialności.

Przyjęta i realizowana strategia Re Alloys Going Green jest odzwierciedleniem ambicji klimatycznych spółki oraz wyznacznikiem rozwoju Re Alloys. Podstawowym założeniem Going Green jest osiągnięcie zeroemisyjności oraz niezależności energetycznej poprzez przejście na odnawialne źródła energii. Going Green jest fundamentem działań na rzecz ochrony środowiska, a jednocześnie wpisuje się w politykę społecznej odpowiedzialności Re Alloys.

Re Alloys ochrona srodowiska

OCHRONA ŚRODOWISKA

Minimalizujemy
negatywny wpływ
na środowisko
Re Alloys innowacyjnosc

INNOWACYJNOŚĆ 

Inwestujemy,
wykorzystujemy
nowoczesne technologie
Re Alloys sukces rynkowy

SUKCES RYNKOWY 

Produkcja Re Alloys stanowi 15% produkcji europejskie

Re Alloys effective production

EFEKTYWNA PRODUKCJA 

Stale poszukujemy
efektywnych metod
i usprawnień technologicznych

R&D

Re Alloys nakierowana jest na wykorzystanie nowoczesnych technologii, realizowanie innowacyjnych projektów oraz stałe poszukiwanie efektywnych metod i usprawnień technologicznych, dlatego współpracuje z ośrodkami naukowymi, z którymi wspólnie realizuje przedstawione cele inwestycyjne. Należy wspomnieć przede wszystkim o współpracy z Politechniką Śląską, Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechniką Częstochowską, Politechniką Opolską, Instytutem Metalurgii Żelaza w Gliwicach i Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach.

R&D

Re Alloys nakierowana jest na wykorzystanie nowoczesnych technologii, realizowanie innowacyjnych projektów oraz stałe poszukiwanie efektywnych metod i usprawnień technologicznych, dlatego współpracuje z ośrodkami naukowymi, z którymi wspólnie realizuje przedstawione cele inwestycyjne. Należy wspomnieć przede wszystkim o współpracy z Politechniką Śląską, Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechniką Częstochowską, Politechniką Opolską, Instytutem Metalurgii Żelaza w Gliwicach i Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach.

BIURO OBROTU ENERGIĄ

Spółka Re Alloys od wielu lat jest aktywnym uczestnikiem rynku energii elektrycznej, posiada koncesję na obrót energią elektryczną oraz koncesję na obrót gazem ziemnym, a także jest członkiem Towarowej Giełdy Energii. Bazując na dużym doświadczeniu i posiadając wysoko wykwalifikowany zespół zajmujący się obrotem energią elektryczną utworzone zostało Biuro Obrotu Energią.

Funkcjonowanie Biura Obrotu Energią koncentruje się na następujących działaniach:

  • bezpośrednie uczestnictwo w hurtowym rynku energii elektrycznej w Polsce,
  • optymalizowanie zakupu energii elektrycznej na potrzeby portfela klientów,
  • obsługa kontrahentów w zakresie dostaw i rozliczeń energii elektrycznej,
  • nawiązywanie współpracy z nowymi odbiorcami energii elektrycznej,
  • stała analiza otoczenia prawnego i gospodarczego rynku energii w Polsce i Europie.
Re Alloys otrzymała od Towarowej Giełdy Energii w 2017 roku nagrodę za największą aktywność podczas debiutu nowego systemu notującego X-Stream Trading.
Uprzejmie informujemy, że Re Alloys nie prowadzi sprzedaży energii do klientów indywidualnych oraz nie zawiera umów sprzedaży energii elektrycznej poza siedzibą spółki.

Biuro Obrotu Energią to zespół specjalistów, którzy udzielą Państwu niezbędnych informacji dotyczących możliwości współpracy oraz przedstawią korzyści płynące z naszej oferty.

ZESPÓŁ

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu