60 milionów na realizację Zielonej Inwestycji!

Z radością informujemy, że Re Alloys pozyskała ponad 60 milionów złotych na realizację Zielonej Inwestycji 

Umowa dofinansowania projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii efektywnego zagospodarowania podziarna w procesie wytwarzania wysokojakościowych gatunków stopów krzemu z żelazem (FeSi) wraz z zapewnieniem bezemisyjnego źródła energii elektrycznej (OZE) na potrzeby prowadzenia tego procesu” została podpisana z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii pełnego zagospodarowania produktów ubocznych procesu produkcji żelazokrzemu wraz z zapewnieniem bezemisyjnego źródła energii elektrycznej dla minimalizacji śladu węglowego. Innowacja procesowa zostanie wdrożona w działalności własnej spółki.

W ramach projektu:
– opracowana zostanie technologia pełnego zagospodarowania produktów ubocznych procesu produkcji żelazokrzemu,
– zbudowana zostanie instalacja fotowoltaiczna o mocy 35 MW, gdzie wytwarzana energia będzie wykorzystywana w procesie produkcji.

Efektem realizacji projektu będzie:
– zagospodarowanie produktów ubocznych
– znacząca redukcja emisji CO2
– wzrost efektywności procesu produkcyjnego
– uniezależnienie od wzrostów cen na rynku energii elektrycznej
– udział w transformacji rynku w sektorze przemysłowym

Całkowity koszt realizacji projektu oszacowano na poziome  168 141 974,22 zł, natomiast kwota dofinansowania wynosi  61 623 866,15 zł.  Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.