Dzieje się na naszej farmie wiatrowej w Dzwoli

Przypominamy:
 
👉 W Dzwoli budujemy farmę wiatrową o mocy 35 MW (10 turbin wiatrowych)
 
👉 Uruchomienie farmy planujemy na koniec 2024 roku
 
👉 Farma wiatrowa jest jednym z elementów naszej strategii #GoingGreen
 
👉 Dążymy do osiągnięcia zero-emisyjności