PROJEKT

Audyt procesu technologicznego piecowni IV, wewnętrznej sieci ciepłowniczej i budynków oraz przebudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej.

Re Alloys Sp. z o.o. przeprowadziła audyt energetyczny pt. „Audyt procesu technologicznego piecowni IV, wewnętrznej sieci ciepłowniczej i budynków” w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW „Efektywne wytwarzanie energii” Część 1) Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach.

W wyniku przeprowadzonego audytu Re Alloys zrealizował przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, dotyczące modernizacji i rozbudowy zakładowej sieci ciepłowniczej; którą do wybranych obiektów firmy doprowadzone jest ciepło z instalacji odzysku ciepła odpadowego z procesu hutniczego. Ciepło to wykorzystane jest do ogrzewania i przygotowania wody sieciowej centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej dla wybranych budynków Re Alloys Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych.

OKRES REALIZACJI AUDYTU (ETAP I)
11.06.2013 – 20.12.2013
OKRES REALIZACJI SIECI CIEPŁOWNICZEJ (ETAP II)

27.06.2014 – 29.12.2015

WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH AUDYTU

755 000 zł

OTRZYMANA DOTACJA

528 500,00 zł

WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH SIECI CIEPŁOWNICZEJ

2 998 236,77 zł

OTRZYMANA POŻYCZKA

2 248 677,58 zł

Przedsięwzięcie „Przebudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej w firmie Re Alloys Sp. z o. o.” dofinansowano dzięki programowi 5.8.2. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki część 2) Zwiększenie efektywności energetycznej”. Efektem ekologicznym przeprowadzanej inwestycji jest coroczna oszczędność energii końcowej na poziomie 3130 MWh/rok, co skutkuje każdego roku trwałości inwestycji uniknięciem emisji CO2 w wysokości 2786 Mg/rok.

W ramach zrealizowanego przedsięwzięcia zostały przeprowadzone następujące działania:

  • modernizacja istniejącej zakładowej sieci ciepłowniczej, mająca na celu zwiększenie jej zdolności przesyłowej
  • budowa węzłów przyłączeniowych do poszczególnych obiektów
  • rozbudowa zmodernizowanej sieci ciepłowniczej, umożliwiająca podłączenie do niej kolejnych budynków firmy, ogrzewanych przed modernizacją energią elektryczną
  • modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach zasilanych z sieci ciepłowniczej
  • zwiększenie użytecznego zagospodarowania energii odpadowej z chłodzenia pieców hutniczych