PROJEKT

Modernizacja instalacji odpylania piecowni III

Re Alloys Sp. z o.o. w 2014 roku zakończyła realizację projektu pt. „Modernizacja instalacji odpylania piecowni III”.

Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostało w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Efektywne wykorzystanie energii część 2) Dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii lub wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw”. W ramach projektu zmodernizowano układy zasilania elektrycznego 6 wentylatorów odciągowych gazów piecowni III i IV. Przedsięwzięcie umożliwiło zmianę sposobu regulacji wydajności wentylatorów  poprzez zmianę ich prędkości obrotowej. Efektem przeprowadzonej modernizacji jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, a także redukcja emisji CO2. Spółka w pierwszych pięciu latach stosowania wdrożonego rozwiązania odnotowała oszczędność zużycia energii elektrycznej na poziomie około 26 900 MWh oraz redukcję emisji CO2 o około 23 900 Mg.

OKRES REALIZACJI

05.07.2013 – 31.01.2014

WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH PROJEKTU

4 321 727,20 zł

OTRZYMANA POŻYCZKA

3 241 295,40 zł