Nowy spektometr w laboratorium Re Alloys

Ostatnie lata dla laboratorium ReAlloys były niezwykle pracowite. Przeprowadzono liczne inwestycje w sprzęt,  poprawiliśmy bezpieczeństwo
i ergonomię pracy kontrolerów, przeprowadziliśmy liczne remonty pomieszczeń, oraz szereg innych usprawnień. Począwszy od połowy 2022 r.
Re Alloys rozpoczęła starania o dofinansowanie do zakupu sprzętu laboratoryjnego, finansowanego częściowo w ramach projektu Crosimax, którego celem było wytworzenie innowacyjnego stopu FeSiCr o zwiększonym potencjale redukującym. Projekt prowadzony był dla klienta niemieckiego przy współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie i trwał  od stycznia do lutego 2023 r.

W ramach projektu pozyskaliśmy środki na zakup wyposażenia laboratorium: analizatora węgla i siarki oraz jednego z najnowocześniejszych na rynku spektrometrów rentgenowskich XRF firmy Thermofisfer.

Luty 2023 r. zakończył się dla naszego laboratorium pełnym sukcesem w postaci dostawy i uruchomienia analizatora C+S. Nasz wybór padł na analizator C+S firmy BRUKER model G4 Icarus HF II. Analizator służy do szybkiego i dokładnego oznaczania węgla i siarki w próbkach, odznacza się wysoką skutecznością w szczególności w przypadku materiałów metalicznych, ale także nieorganicznych, na przykład cementu, glinek, rud metali, węgli, tlenków, itd. Analiza polega na umieszczeniu próbki sypkiej w tyglu ceramicznym wraz z przyspieszaczem. Próbkę spala się w piecu wysokiej częstotliwości w strumieniu tlenu. Na podstawie pomiaru piku gazu całkowanego przez oprogramowanie obliczane jest stężenie z uwzględnieniem współczynnika lub funkcji kalibracji, a także masy próbki. Wyniki mogą być podawane w ppm lub procentach.

Nasz analizator jest sterowany w prosty sposób z komputera osobistego. Wbudowany komputer sterujący z mikroprocesorem, wyposażony jest w funkcję monitorowania pracy i kontroluje automatycznie przebieg analizy. Możliwa jest także kontrola wyników oraz bieżących analiz sieciowo
z dowolnego miejsca na świecie. Analizator BRUKER G4 Icarus  będzie współpracował równolegle z dwoma podobnymi analizatorami C+S, które również znajdują się w naszym laboratorium.

Kolejnym krokiem w ramach naszych planów rozwojowych będzie zakup
i wdrożenie wspomnianego Spektrometru Rentgenowskiego XRF.