Wiele się u nas działo w obszarze ESG w 2022 roku

 • Poczyniliśmy milowe kroki na naszej drodze do zero-emisyjności – podpisaliśmy dwie ważne umowy dot. budowy farmy wiatrowej, która ma nas zaopatrywać w energię już w 2024 roku
 • Posadziliśmy 3400 drzew 🌳 – w ramach akcji „Wyjdź z pracy, posadź drzewo” oraz „Wyjdź z domu, posadź drzewo” do których zaprosiliśmy pracowników, ich rodziny i przyjaciół oraz lokalną społeczność
 • Dołączyliśmy do grona sygnatariuszy Karta Różnorodności
 • W ramach wolontariatu pracowniczego zorganizowaliśmy pomoc dla Uchodźców z Ukrainy
 • Kolejny raz wsparliśmy inicjatywy Szlachetnej Paczki oraz WOŚP
 • Promujemy lokalną tradycję i kulturę – wsparliśmy instytucje kulturalne – Dom Kultury w Gostyni oraz Muzeum Hutnictwa w Chorzowie
 • Wsparliśmy inicjatywy RowerOn oraz Poland Business Run, przez co promujemy zdrowy i aktywny sposób spędzania wolnego czasu
 • Przygotowaliśmy nasz pierwszy raport ESG
 • Szkolimy się i pogłębiamy swoją wiedzę z zakresu ESG

  Jesteśmy z tego dumni i zmotywowani do dalszego działania.