PROJEKT

Rafinowany ultraczysty żelazokrzemochrom o kontrolowanej zawartości węgla, azotu, tlenu i wodoru

Cel projektu:

Celem projektu było przeprowadzenie prac rozwojowych dotyczących żelazokrzemochromu FeSiCr i wykorzystania ich rezultatów do wytwarzania stopu w jakości nie osiąganej nigdzie indziej na świecie tj. stopu o zawartości węgla poniżej 0,02% masowych, fosforu poniżej 0,02%, azotu poniżej 0,02%, wodoru poniżej 0,03%, tlenu poniżej 0,4% i siarki poniżej 0,01%.

OKRES REALIZACJI 

01.07.2016 – 30.09.2017

WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH PROJEKTU

26 079 666,07 zł

OTRZYMANA DOTACJA
10 431 866,36 zł

Założenia projektu:

Do osiągnięcia założonego celu jakościowego Re Alloys Sp. z o.o. przeprowadziła prace rozwojowe obejmujące opracowanie najlepszego zestawu surowców, analizę mechanizmów przechodzenia pierwiastków gazowych do stopu oraz ulepszenie dotychczas stosowanego sposobu rafinacji i rozlewania ciekłego stopu FeSiCr. Próby technologiczne wypracowanych rozwiązań zostały przeprowadzone w warunkach produkcyjnych, ponieważ żadne testy laboratoryjne nie odzwierciedlają specyficznych warunków termicznych i reakcji zachodzących w piecach i kadziach rafinacyjnych. W ramach projektu, na bazie udzielonej licencji, wykorzystana została zgłoszona do opatentowania innowacyjna technologia rafinacji pozwalającą uzyskiwać niskie zawartości węgla. 1 sierpnia 2017 roku nastąpiło wdrożenie wyników projektu polegające na wprowadzeniu rezultatów prac rozwojowych do działalności gospodarczej spółki Re Alloys. Pozwoliło to na wprowadzenie na rynek światowy ultraczystego żelazokrzemochromu charakteryzującego się jakością nieosiągalną przez innych producentów na świecie. Jakość ta została osiągnięta dzięki zastosowaniu specjalnie dobranych wysokiej jakości surowców oraz technologii produkcji opracowanej przez spółkę European Solutions (opatentowany wynalazek) i ulepszonej przez Re Alloys w ramach realizacji projektu. Produkt jest produkowany z wykorzystaniem istniejących urządzeń funkcjonującego zakładu produkcyjnego Re Alloys. Produkcja prowadzona jest na piecowni III z wykorzystaniem dwóch jednostek piecowych o mocy 12 MVA każda.

 

Źródła finansowania:

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.2: Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.