Zapytanie ofertowe – Dostawa, instalacja, uruchomienie oraz serwisowanie turbin wiatrowych

W imieniu Wind Farm Łada Sp. z o.o. korzystając z uprzejmości spółki Re Alloys niniejszym zamieszczamy ogłoszenie dotyczące budowy farmy wiatrowej Dzwola o mocy 35MW.

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa, instalacja, uruchomienie oraz serwisowanie turbin wiatrowych – Farma wiatrowa Dzwola.

Zakres zapytania opisany jest w zapytaniu ofertowym (dokument do pobrania).

Link ze szczegółowymi danymi zostanie udostępniony po zgłoszeniu zainteresowania z Państwa strony.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 11 sierpnia 2022 

Zapytanie ofertowe

Załącznik do zapytania ofertowego