Kolejny etap w projekcie RaFeSi zakończony

30 października odbył się rozruch na gorąco w projekcie RAFESI „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji stopu FeSi75 z ultraniską zawartością węgla z wykorzystaniem żużli rafinacyjnych na bazie amorficznego pyłu krzemionkowego”. Rozruch potwierdził osiągnięcie kamienia milowego i pozytywne zakończenie etap II tj. budowę linii demonstracyjnej do rafinacji żelazokrzemu.