Re Alloys otrzymała Certyfikat Złoty Płatnik 2018

Re Alloys znalazła się w elitarnym gronie wiarygodnych i zaufanych firm, które uzyskały najwyższy Wskaźnik Moralności Płatniczej w 2018 roku.

Niniejsze wyróżnienie jest potwierdzeniem terminowości w regulowaniu zobowiązań oraz zachowania najwyższych standardów płatniczych.