Re Alloys otrzyma wsparcie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej!

Re Alloys otrzyma wsparcie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej!

Spółka planuje zainwestować 100 mln zł na modernizację i rozbudowę zakładu oraz badania i rozwój.

Dowiedz się więcej https://hutnictwo.wnp.pl/re-alloys-z-lazisk-gornych-otrzyma-wsparcie-katowickiej-strefy-na-nowych-zasadach,332971_1_0_0.html