Członek Zarządu / Dyrektor ds. Rozwoju OZE i Rynku Energii

miejsce pracy: Łaziska Górne

Re Alloys, jedyny w Polsce i czołowy w Europie producent żelazostopów, poszukuje osoby na stanowisko Członka Zarządu / Dyrektora ds. Rozwoju OZE i Rynku Energii. Naszym celem jest wzmocnienie zarządu spółki przez uzupełnienie go o osobę, która w całości przejmie odpowiedzialność za rozwój i zarządzanie projektami w obszarze OZE.

UMOWA
O PRACĘ

ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE

PREMIA
MOTYWACYJNA

OPIEKA
MEDYCZNA

UBEZPIECZENIE
GRUPOWE

ŚWIADCZENIA
SOCJALNE

PREMIA
ZA POLECENIA

MOŻLIWOŚĆ
ROZWOJU

Zakres odpowiedzialności:

 • Formułowanie i realizacja strategii w zakresie odnawialnych źródeł energii
 • Zarządzanie projektami OZE, obejmujące planowanie, rozwijanie i realizację projektów farm wiatrowych, instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii.
 • Budowanie i kierowanie zespołem ekspertów ds. OZE, wspieranie rozwoju ich kompetencji i zarządzanie ich działaniami.
 • Utrzymywanie relacji z kluczowymi interesariuszami w obszarze OZE oraz reprezentowanie firmy w negocjacjach i na forum branżowym.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane w dziedzinie zarządzania projektami, energetyki lub pokrewnych.
 • Minimum 5 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami OZE, w tym praktyczne doświadczenie w realizacji farm wiatrowych i instalacji fotowoltaicznych.
 • Doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu zespołami.
 • Ambicja i gotowość do objęcia funkcji członka zarządu.
 • Znajomość rynku energii, w tym regulacji i trendów branżowych.
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne.

Oferujemy:

 • Możliwość dołączenia do zespołu zarządzającego firmą o globalnych ambicjach.
 • Realny wpływ na strategię i rozwój firmy.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia.
 • Pakiet szkoleń i możliwości rozwoju zawodowego.
 • Samochód służbowy.
 • Bogaty pakiet benefitów.

Czekamy na Twoje zgłoszenie.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Prosimy o przesyłanie aplikacji (CV i list motywacyjny)  z dopiskiem „Członek Zarządu / Dyrektor ds. Rozwoju OZE i Rynku Energii”.

Prosimy o zamieszczenie klauzuli „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RE ALLOYS sp. z o.o., ul. Cieszyńska 23, 43-170 Łaziska Górne.
 2. Kontakt: tel. 32) 324 71 06,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji aktualnej
  i rekrutacji przyszłych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą dla potrzeb rekrutacji aktualnej i rekrutacji przyszłych, maksymalnie przez okres 2 lat.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,
  a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.