Specjalista ds. płynności finansowej

miejsce pracy: Łaziska Górne

Oferujemy

UMOWA
O PRACĘ

ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE

PREMIA
MOTYWACYJNA

OPIEKA
MEDYCZNA

UBEZPIECZENIE
GRUPOWE

ŚWIADCZENIA
SOCJALNE

PREMIA
ZA POLECENIA

MOŻLIWOŚĆ
ROZWOJU

Zadaniem osoby zatrudnionej na ww. stanowisku będzie:
 • Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych, w tym w zarządzaniu gotówką;
 • Przygotowywanie forecast’ów dotyczących przepływów środków pieniężnych;
 • Bieżąca kontrola stanu finansowego;
 • Wsparcie/nadzór w tworzeniu Cash Flow;
 • Obsługa bieżących płatności Spółki, w tym wykonywanie przelewów oraz obsługa gotówki
 • Sporządzanie tygodniowych raportów z wykonanych płatności;
 • Przygotowywanie zestawień i analiz, w tym raportów należności;
 • Współpraca z działem kontrolingu oraz pozostałymi obszarami przedsiębiorstwa;

Wymagania

 • Minimum 3 lata doświadczenia w obszarze zarządzania gotówką w firmie;
 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: controlling, ekonomia, finanse, rachunkowość);
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • Praktyczne doświadczenie w sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych w tym w zarządzaniu gotówką;
 • Umiejętność przygotowywania forecast’ów dotyczących przepływów środków pieniężnych;
 • Wiedza z zakresu zarządzania finansami;
 • Zdolności analityczne;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Wykazywane zaangażowanie, dokładność w realizacji zadań, otwartość na nowe wyzwania;

Prosimy o zamieszczenie klauzuli „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RE ALLOYS sp. z o.o., ul. Cieszyńska 23, 43-170 Łaziska Górne.
 2. Kontakt: tel. 32) 324 71 06,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji aktualnej
  i rekrutacji przyszłych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą dla potrzeb rekrutacji aktualnej i rekrutacji przyszłych, maksymalnie przez okres 2 lat.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,
  a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.