Specjalista ds. Controllingu

miejsce pracy: Łaziska Górne

Oferujemy

UMOWA
O PRACĘ

ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE

PREMIA
MOTYWACYJNA

OPIEKA
MEDYCZNA

UBEZPIECZENIE
GRUPOWE

ŚWIADCZENIA
SOCJALNE

PREMIA
ZA POLECENIA

MOŻLIWOŚĆ
ROZWOJU

Zadaniem osoby zatrudnionej na ww. stanowisku będzie:
 • Nadzór, kontrola oraz udział w sporządzaniu planów finansowych, budżetu rocznego oraz analiza odchyleń wraz z kontrolą ich realizacji.
 • Opracowywanie cyklicznych raportów finansowych oraz zarządczych zgodnych ze standardami Grupy.
 • Kalkulacja rentowności i efektywności projektów i produktów.
 • Monitorowanie wydatków inwestycyjnych.
 • Dbałość o zgodność procesów i procedur ze standardami Grupowymi oraz o bezpieczeństwo finansowe firmy.
 • Analiza kluczowych wskaźników finansowych, operacyjnych oraz ryzyk finansowych i rekomendacje działań.
 • Optymalizacja procesów i kosztów.
 • Tworzenie i doskonalenie narzędzi controllingowych, budowanie modeli finansowych.

Wymagania

 • Doświadczenia w obszarze controllingu – od 3 do 5 lat.
 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: controlling, ekonomia, finanse, rachunkowość).
 • Praktyczna znajomość zagadnień z zakresu controllingu, zarządzania finansami oraz procesów finansowo – księgowych.
 • Doskonałe umiejętności analityczne w tym praca z bazami danych.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
 • Zaawansowana znajomość programu Excel.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Skrupulatność.
 • Komunikatywność
 • Dyspozycyjność.
 • Mile widziana znajomość programów: Power Query oraz Power Bi.

Prosimy o zamieszczenie klauzuli „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RE ALLOYS sp. z o.o., ul. Cieszyńska 23, 43-170 Łaziska Górne.
 2. Kontakt: tel. 32) 324 71 06,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji aktualnej
  i rekrutacji przyszłych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą dla potrzeb rekrutacji aktualnej i rekrutacji przyszłych, maksymalnie przez okres 2 lat.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,
  a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.