Specjalista Technolog

miejsce pracy: Łaziska Górne

Oferujemy

UMOWA
O PRACĘ

ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE

PREMIA
MOTYWACYJNA

OPIEKA
MEDYCZNA

UBEZPIECZENIE
GRUPOWE

ŚWIADCZENIA
SOCJALNE

PREMIA
ZA POLECENIA

MOŻLIWOŚĆ
ROZWOJU

Zadaniem osoby zatrudnionej na ww. stanowisku będzie:
 • obsługa technologiczna jednostek piecowych: przygotowanie i nadzór nad procesem produkcyjnym,
 • opracowywanie technicznych norm zużycia surowców, energii elektrycznej i materiałów pomocniczych,
 • przygotowanie potrzeb surowcowych i materiałowych,
 • wskaźnikowanie i opisywanie procesów produkcyjnych,
 • opracowywanie i analizowanie wskaźników produkcji,
 • projektowanie i wprowadzanie usprawnień w procesie produkcji,
 • przygotowanie i prowadzenie dokumentacji technicznej,
 • udział w projektach badawczo-rozwojowych w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie, realizacji i wdrażania
 • śledzenie postępu technicznego/technologicznego i wdrażanie innowacji,
 • przygotowanie wniosków patentowych.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki: metalurgia, inżynieria materiałowa lub pokrewne,
 • wiedza z zakresu metalurgii, inżynierii materiałowej lub odlewnictwa,
 • podstawowa znajomość rysunku technicznego, chemii i elektrotechniki
 • znajomość techniki i technologii procesów metalurgicznych,
 • predyspozycje osobowościowe do: pracy zespołowej, pracy analitycznej.

Prosimy o zamieszczenie klauzuli „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RE ALLOYS sp. z o.o., ul. Cieszyńska 23, 43-170 Łaziska Górne.
 2. Kontakt: tel. 32) 324 71 06,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji aktualnej
  i rekrutacji przyszłych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą dla potrzeb rekrutacji aktualnej i rekrutacji przyszłych, maksymalnie przez okres 2 lat.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,
  a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.