Specjalista elektryk

miejsce pracy: Łaziska Górne

Oferujemy

UMOWA
O PRACĘ

ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE

PREMIA
MOTYWACYJNA

OPIEKA
MEDYCZNA

UBEZPIECZENIE
GRUPOWE

ŚWIADCZENIA
SOCJALNE

PREMIA
ZA POLECENIA

MOŻLIWOŚĆ
ROZWOJU

Zakres obowiązków

 • wykonywanie projektów technicznych oraz koncepcji instalacji OZE
 • wykonywanie projektów technicznych w zakresie obsługi, remontów, konserwacji i eksploatacji systemu elektroenergetycznego zakładu
 • tworzenie dokumentacji technicznej oraz uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń
 • przygotowywanie specyfikacji technicznych i przetargowych
 • prowadzenie uzgodnień technicznych
 • doradztwo techniczne
 • zarządzanie projektem, współpraca z kierownikiem budowy, nadzór projektowy
 • sporządzanie analiz opłacalności instalacji OZE oraz innych wstępnych opracowań
 • tworzenie analiz i wskaźników efektywności instalacji OZE
 • weryfikacja dokumentacji projektowej dotyczącej dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej wykonywanej przez podmioty zewnętrzne
 • ocena merytoryczna dokumentacji dla potrzeb planowanych inwestycji, projektów
 • udział w spotkaniach branżowych
 • współpraca z innymi działami firmy
 • raportowanie swoich działań i wyników

Wymagania

 • znajomość zagadnień związanych z energetyką zawodową, fotowoltaiką ,OZE,
 • znajomość Prawa energetycznego
 • znajomość Prawa budowlanego i KPA
 • doświadczenie minimum 3 lata w realizacji projektów OZE, doświadczenie w projektowaniu i rozruchu instalacji fotowoltaicznych,
 • doświadczenie w energetyce zawodowej
 • znajomość oprogramowania do projektowania instalacji fotowoltaicznych i CAD
 • dobra znajomość rynku energii, a szczególnie rynku odnawialnych źródeł energii
 • wykształcenie wyższe, preferowane techniczno-inżynieryjne o specjalizacji elektrycznej, elektroenergetycznej
 • znajomość przepisów i norm z zakresu projektowania instalacji elektrycznych/fotowoltaicznych
 • umiejętność prowadzenia prezentacji, rozmów handlowych i negocjacji
 • bardzo dobra znajomość programu Excel oraz PowerPoint
 • wysoki poziom zaangażowania, samodzielności w działaniu i determinacji do osiągania zamierzonych celów
 • preferowane uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, uprawnienia SEP D+E, uprawnienia OZE

Prosimy o zamieszczenie klauzuli „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RE ALLOYS sp. z o.o., ul. Cieszyńska 23, 43-170 Łaziska Górne.
 2. Kontakt: tel. 32) 324 71 06,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji aktualnej
  i rekrutacji przyszłych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą dla potrzeb rekrutacji aktualnej i rekrutacji przyszłych, maksymalnie przez okres 2 lat.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,
  a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.