Specjalista ds. pozyskiwania terenów inwestycyjnych pod OZE

miejsce pracy: Łaziska Górne

Oferujemy

UMOWA
O PRACĘ

ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE

PREMIA
MOTYWACYJNA

OPIEKA
MEDYCZNA

UBEZPIECZENIE
GRUPOWE

ŚWIADCZENIA
SOCJALNE

PREMIA
ZA POLECENIA

MOŻLIWOŚĆ
ROZWOJU

Zadaniem osoby zatrudnionej na ww. stanowisku będzie:
 • Pozyskiwanie terenów inwestycyjnych pod farmy wiatrowe lub fotowoltaiczne na określonym terytorium (praca oparta o własny prospecting, w tym akwizycję D2D);
 • Praca w terenie 3-4 dni w tygodniu (możliwe noclegi poza miejscem zamieszkania);
 • Prowadzenie negocjacji z właścicielami terenów inwestycyjnych;
 • Konsultowanie treści umów dzierżaw wewnątrz firmy;
 • Zawieranie umów dzierżaw;
 • Rozmowy z władzami gmin lub urzędnikami dot. planowanych inwestycji;
 • Udział w spotkaniach działu pozyskiwania terenów inwestycyjnych i usprawnianiu procesów wraz z całym Zespołem;
 • Regularne raportowanie postępu prac; 

Wymagania

 • Minimum 1,5 roku doświadczenia w obszarze pozyskiwania terenów inwestycyjnych;
 • Wiedza z zakresu etapów realizacji inwestycji począwszy od zabezpieczenia gruntów po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;
 • Wykształcenie wyższe o kierunku budowlanym lub zarządzenie nieruchomościami, wycena nieruchomości lub pokrewne;
 • Znajomość pakietu MS Office w szczególności Excel;
 • Mile widziana umiejętność pracy w NORMA PRO;
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • Prawo jazdy kategorii B oraz gotowość do wyjazdów służbowych;
 • Samodzielność, umiejętność działania pod presją czasu, wielozadaniowość, dokładność. umiejętność rozwiązywania problemów technicznych;
 • Wysoka kultura osobista, dobra organizacja czasu pracy, rzetelność, zaangażowanie;

Prosimy o zamieszczenie klauzuli „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RE ALLOYS sp. z o.o., ul. Cieszyńska 23, 43-170 Łaziska Górne.
 2. Kontakt: tel. 32) 324 71 06,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji aktualnej
  i rekrutacji przyszłych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą dla potrzeb rekrutacji aktualnej i rekrutacji przyszłych, maksymalnie przez okres 2 lat.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,
  a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.