Specjalista ds. analiz rynkowych

miejsce pracy: Łaziska Górne

Oferujemy

UMOWA
O PRACĘ

ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE

PREMIA
MOTYWACYJNA

OPIEKA
MEDYCZNA

UBEZPIECZENIE
GRUPOWE

ŚWIADCZENIA
SOCJALNE

PREMIA
ZA POLECENIA

MOŻLIWOŚĆ
ROZWOJU

Zadaniem osoby zatrudnionej na ww. stanowisku będzie:
 • Tworzenie wewnętrznej bazy danych
 • Analiza rynku surowców silnie skorelowanych i mających wpływ na cenę energii
 • Opracowanie algorytmu Krzywej Forward Energii Elektrycznej
 • Zarządzanie bazami danych (tworzenie i optymalizacja)
 • Sporządzanie analiz, raportów i rekomendacji dla Traderów
 • Sporządzanie modeli, będących podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych
 • Analiza rynku energii w ujęciu makro i mikro
 • Monitoring portfela oraz rozliczanie transakcji
Wymagania stawiane kandydatom:
 • Minimum 1,5 roku doświadczenia w obszarze analiz
 • Znajomość rynku energii w Polsce i Europie
 • Znajomość zasad działania KSE, rynku energii, rynku mocy, sposobów prognozowania i pokrycia zapotrzebowania na moc, regulacji prawnych związanych z KSE
 • Bardzo dobra znajomość po stronie legislacji dla polskiego rynku energii oraz innych krajów UE
 • Wykształcenie wyższe, preferowane techniczno-inżynieryjne o specjalizacji energetycznej, lub elektroenergetycznej
 • Znajomość ustaw i rozporządzeń z zakresu energetyki
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Bardzo dobra obsługa programów pakietu Office, w tym PowerPoint
 • Biegłe posługiwanie się się programami Adobe Photoshop, SQL, Python, PowerBi
 • Umiejętność rozwiązywania problemów analitycznych
 • Wysoki poziom zaangażowania, samodzielności w działaniu i determinacji do osiągania zamierzonych celów
 • Umiejętność działania pod presją czasu, wielozadaniowość, dokładność, wysoka kultura osobista, dobra organizacja czasu pracy

Prosimy o zamieszczenie klauzuli „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RE ALLOYS sp. z o.o., ul. Cieszyńska 23, 43-170 Łaziska Górne.
 2. Kontakt: tel. 32) 324 71 06,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji aktualnej
  i rekrutacji przyszłych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą dla potrzeb rekrutacji aktualnej i rekrutacji przyszłych, maksymalnie przez okres 2 lat.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,
  a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.