Project Manager/ Dyrektor projektu

miejsce pracy: Łaziska Górne

Oferujemy

UMOWA
O PRACĘ

ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE

PREMIA
MOTYWACYJNA

OPIEKA
MEDYCZNA

UBEZPIECZENIE
GRUPOWE

ŚWIADCZENIA
SOCJALNE

PREMIA
ZA POLECENIA

MOŻLIWOŚĆ
ROZWOJU

Zadaniem osoby zatrudnionej na ww. stanowisku będzie:
 • Koordynacja realizacji projektu, nadzór nad harmonogramem, zakresem, budżetem, ryzykiem, BHP, jakością wykonanych prac; kierowanie przemysłowym projektem inwestycyjnym na etapie przygotowania, realizacji i uruchomienia
 • przygotowanie całościowej koncepcji realizacji projektu pod względem kosztorysu, budżetu, harmonogramu
 • nadzór nad przygotowaniem studium wykonalności projektu oraz opracowaniem koncepcji technologicznej i projektu budowlanego
 • nadzór nad budżetem oraz harmonogramem projektu na wszystkich etapach realizacji projektu
 • zebranie ofert, negocjacje, wybór podwykonawców
 • koordynację prac i rozliczeń podwykonawców
 • nadzór nad dostawą i montażem urządzeń
 • kontrolę terminowości oraz jakości prowadzonych robót
 • nadzór nad pełną dokumentacją projektu, w tym dokumentacją budowlaną
 • Współpraca z pozostałymi członkami zespołu i partnerami, w tym projektantami i specjalistami innych branż, a także współpraca z Biurem Prawnym w tematach związanych z przygotowaniem umów.
Zakres wymagań:
 • minimum 5 letnie doświadczenie w przygotowaniu i realizacji inwestycyjnych projektów przemysłowych o wartości powyżej 30 mln zł
 • wykształcenie wyższe (mile widziane: budownictwo, mechanika, metalurgia, petrochemia, energetyka, elektrotechnika)
 • ugruntowana wiedza z zakresu zarządzania projektami
 • znajomość zasad kosztorysowania i prowadzenia procesu inwestycyjnego
 • znajomość pakietu MS Office i MS Project
 • doskonałych zdolności organizacyjnych i umiejętności managerskich
 • wysokiej odporności na stres i umiejętności działania pod presją
 • bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego.
 • znajomość języka niemieckiego lub rosyjskiego będzie dodatkowym atutem.

Prosimy o zamieszczenie klauzuli „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RE ALLOYS sp. z o.o., ul. Cieszyńska 23, 43-170 Łaziska Górne.
 2. Kontakt: tel. 32) 324 71 06,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji aktualnej
  i rekrutacji przyszłych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą dla potrzeb rekrutacji aktualnej i rekrutacji przyszłych, maksymalnie przez okres 2 lat.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,
  a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.