Kierownik / Koordynator Projektów OZE

miejsce pracy: Łaziska Górne

Oferujemy

UMOWA
O PRACĘ

ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE

PREMIA
MOTYWACYJNA

OPIEKA
MEDYCZNA

UBEZPIECZENIE
GRUPOWE

ŚWIADCZENIA
SOCJALNE

PREMIA
ZA POLECENIA

MOŻLIWOŚĆ
ROZWOJU

Zadaniem osoby zatrudnionej na ww. stanowisku będzie:
 • Koordynacja realizacji projektu, nadzór nad harmonogramem, zakresem, budżetem, ryzykiem, BHP, jakością wykonanych prac;
 • Koordynacja procesu przetargu, ocena ofert, negocjacje;
 • Współpraca z pozostałymi członkami zespołu i partnerami, w tym projektantami i specjalistami innych branż, a także współpraca z Biurem Prawnym w tematach związanych z przygotowaniem umów;
 • Analiza projektu RtB – weryfikacja kompletności dokumentacji projektowej,
 • Umiejętność oceny gotowości projektu do przekazania do realizacji, wskazanie braków i koniecznych do uzupełnienia obszarów,
 • Wsparcie procesu rozwoju projektów OZE od etapu RtB do etapu budowy,
 • Umiejętność przygotowania specyfikacji technicznych , zapytań ofertowych, SIWZ, harmonogramów rzeczowo-finansowych,
 • Koordynacja procesu przetargu, ocena ofert, negocjacje;
 • Przygotowywanie cyklicznych raportów z realizacji projektu.
Zakres wymagań:
 • Wykształcenie wyższe preferowane kierunki: elektryka, energetyka, budownictwo, bądź inżynieria środowiska;
 • Mile widziane ukończone studia podyplomowe z Zarządzania Projektami;
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku lub branży;
 • Realizacja przynajmniej jednego projektu farmy OZE (wiatrowej i/lub fotowoltaicznej);
 • Znajomość metodologii PRINCE2 oraz umiejętność praktycznego zastosowania narzędzi  tj.: MS Project, Visio;
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej – mile widziana znajomość AutoCAD, Inwentor;
 • Znajomość angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie;
 • Znajomość pakietu MS Office w szczególności Excel, Power Point;
 • Prawo jazdy kategorii B oraz gotowość do wyjazdów służbowych;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Komunikatywność, otwartość, zaangażowanie i zdolności negocjacyjne;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres, zorganizowanie, punktualność, samodzielność oraz systematyczność w wykonywaniu obowiązków.

 

Prosimy o zamieszczenie klauzuli „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RE ALLOYS sp. z o.o., ul. Cieszyńska 23, 43-170 Łaziska Górne.
 2. Kontakt: tel. 32) 324 71 06,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji aktualnej
  i rekrutacji przyszłych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą dla potrzeb rekrutacji aktualnej i rekrutacji przyszłych, maksymalnie przez okres 2 lat.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,
  a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.