STREFA DOSTAWCY

Re Alloys zaprasza do współpracy producentów, dystrybutorów, firmy remontowe i usługowe. Realizacja dostaw do jedynej w Polsce huty żelazostopów to możliwość uczestnictwa w niestandardowych projektach oraz rozwój Państwa firmy. Dzięki wykwalifikowanemu zespołowi zakupowemu zapewniamy profesjonalną i konstruktywną kooperację.

Od naszych Dostawców oczekujemy identyfikacji i  wspólnej realizacji celów nadrzędnych: zapewnienie terminowych dostaw i wykonywania usług z dbałością o jakość, środowisko naturalne, bezpieczeństwo i wartości spółki.

PLATFORMA ZAKUPOWA

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie prowadzonymi postępowaniami zakupowymi, dostępnymi na platformie zakupowej Logintrade.

Re Alloys jako sprawdzony i odpowiedzialny partner biznesowy podejmuje działania na rzecz których współpraca z dostawcami jest obustronną korzyścią.

Staramy się, aby nasze podejście do łańcucha dostaw było świadome oraz przejrzyste.

Re Alloys jako producent żelazostopów  identyfikuje swoich najważniejszych dostawców według kategorii:

1. Ogólna liczba dostawców w podziale na kupowane surowce :

 • Węgiel kamienny – 4 dostawców   (ok. 60% kosztów zakupów)
 • Kwarcyt – 2 dostawców   (ok. 12% kosztów zakupów)
 • Zendra – 7 dostawców   (ok. 11% kosztów zakupów)
 • Wyroby stalowe – 8 dostawców   (ok. 3% kosztów zakupów)
 • Zrębki drewna – 4 dostawców   (ok. 6% kosztów zakupów)
 • Pozostałe (materiały pomocnicze) – 14 dostawców   (ok. 9% kosztów zakupów)

2. Rozmieszczenie geograficzne dostawców surowców:

 • Węgiel kamienny – Polska, Rosja, Kazachstan
 • Kwarcyt – Polska, Ukraina
 • Zendra – Polska, Czechy
 • Wyroby stalowe – Polska
 • Zrębki drewna – Polska